Oferta

Polecamy usługi geodezyjne dla urzędów, instytucji, firm i osób prywatnych:

Wykonywanie map do celów projektowych w formie analogowej i cyfrowej.
Wykonywanie map do celów planowania przestrzennego.
Wykonywanie podziałów nieruchomości, wznowienia granic, ustalanie granic w trybie rozgraniczenia.
Wykonywanie połączenia działek, aktualizacja zabudowy, aktualizacja użytków, odrolnienie gruntów rolnych.
Wykonywanie map do celów prawnych (mapy do zniesienia współwłasności, mapy do zasiedzenia nieruchomości, projekty podziałów do celów sądowych).
Pomiary realizacyjne związane z budową budynków, dróg, uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Pomiary powykonawcze budynków, dróg, sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Kompleksowa obsługa budów (wszystkie prace geodezyjne).
Zakładanie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej.
Zakładanie i modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.